Pixel plus

Webstránky

RASS

Poslaním spoločnosti RASS s.r.o. je poskytovať komplexné a kvalitné služby a riešenia prioritne v oblasti konštrukcie, simulácie, dokumentácie a programovania robotizovaných zváracích pracovísk pre automobilový priemysel s dôrazom na trvalé zlepšovanie kvality.

RASS RASS