Pixel plus

Webstránky

Enerline

Zaoberáme sa návrhom, výrobou a dodávkou elektrodistribučných zariadení a systémov silnoprúdovej a vysokonapäťovej elektriny. Počínajúc distribučnými rozvodmi cez transformačné stanice až po samotné napájanie objektov a zariadení. Poskytujeme komplexné riešenia všetkých fáz realizácie výstavby, od vypracovania projektovej dokumentácie, inžinieringu, dodávky elektroinštalačných materiálov, elektromontážnych prác až po revízie, skúšky, merania a atestácie potrebné pri kolaudácii stavieb.

Enerline